Reklamácia a vrátenie tovaru

 

1. Postup pre reklamáciu a vrátenie tovaru

zakaznicka-linka-zapakuj             min-vyplnte-formular-zapakuj            vraceni-zasilky-dopravci
1. Kontaktujte nás 2. Vyplňte formulár 3. Odešlite tovar k nám

 

Kontaktujte nás emailom na info@zapakuj.sk a popíšte situáciu ohľadom reklamácie alebo vrátenia tovaru (v ideálnom prípade priložte aj fotky).

 

Keď sa dohodneme na riešení situácie, vyplňte

1. formulár na reklamáciu tovaru 

alebo

2. formulár pre vrátenie tovaru do 14 dní

 

Odošlite zabalený tovar cez Packetu, kde stačí na výdajnom mieste oznámiť kód na vrátenie zásielky: 94905149.

 

Služba je pre všetkých zákazníkov zdarma (platí pre odoslanie 1 zásielky vzťahujúcej sa k 1 objednávke).

 

Balíček označte svojim menom a priezviskom (prípadne vložte vyplnený formulár do balíčku) alebo svoje údaje oznámte obsluhe v Packete pri odovzdávaní balíčku.

Z dôvodu urýchlenia reklamácie alebo vrátenia tovaru Vás poprosíme o informovanie o odovzdaní balíčka dopravcovi, vrátane zaslania čísla zásielky.

 


Ako postupovať pri vrátení tovaru?

1. Balíček označte svojim menom a priezviskom (prípadne vložte vyplnený formulár do balíčku) alebo svoje údaje oznámte obsluhe v Packete pri odovzdávaní balíčku.
2. Odošlite zabalený tovar cez Zásielkovňu / Packetu, kde stačí oznámiť kód na vrátenie zásielky: 94905149
3. Personál Výdajného miesta Zásielkovne / Packeta vytlačí štítok a o všetko sa postará za vás.
4. Pri odoslaní balíčka si vezmite potvrdenie o odovzdaní balíčka dopravcovi
5. Budeme veľmi radi, keď nám po odovzdaní balíčka dopravcovi napíšete správu s potvrdením o odoslaní balíčka
6. Po obdržaní tovaru Vám do 2 dní pošleme informáciu o vybavení reklamácie alebo vrátení tovaru a peniaze vám pošleme späť na účet.
7. Peniaze môžete očakávať na svojom bankovom účte do 3-4 pracovných dní
8. Upozornenie: v znení našich VOP požadujeme vrátenie tovaru iba spôsobom cez vyššie zmienený postup (dopravca Packeta - výdajné miesto). Samozrejme, využiť môžete aj akúkoľvek inú dopravu podľa vlastného výberu. Bohužiaľ však u Vami zvolenej dopravy nedokážeme pokryť náklady spojené s dopravou na náš sklad.

 

2. Postup pre výmenu tovaru

 

zakaznicka-linka-zapakuj             vraceni-zasilky-dopravci            vytvorte-objednavku-zapakuj
1. Kontaktujte nás 2. Odošlite tovar k nám 3. Vytvorte novú objednávku

 

Napíšte nám na info@zapakuj.sk a popíšte situáciu ohľadom dôvodu výmeny tovaru. Navrhneme vám čo najjednoduchšie a pre vás najvýhodnejšie riešenie situácie.

 

Vyplňte formulár pre vrátenie tovaru do 14 dní

 • Vráťte pôvodný tovar cez výdajné miesto Packety (Odošlite zabalený tovar cez Packetu , kde stačí oznámiť kód pre vrátenie zásielky: 94905149. Personál výdajného miesta Packety vytlačí štítok a o všetko sa postará za vás. (Dopravu k nám máte 1x zdarma).

 

Pokiaľ si prajete objednať napríklad inú veľkosť alebo sa rozhodnete pre iný tovar, vaše prianie vybavíme formou novej objednávky. Upozorňujeme, že cena tovaru sa môže líšiť. Konečná cena, za ktorú bude váš nákup vykonaný, sa riadi aktuálnymi cenami platnými v čase vytvorenia novej objednávky.

 

Balíček označte svojim menom a priezviskom (prípadne vložte vyplnený formulár do balíčka) pri odovzdávaní balíčka.

Z dôvodu urýchlenia výmeny tovaru vás poprosíme o informovanie o odovzdaní balíčka dopravcovi, vrátane zaslania čísla zásielky.

 

 • Kontaktujte nás emailom na info@zapakuj.sk a popíšte situáciu ohľadom výmeny tovaru.
 • Na výmenu tovaru je nutné podstúpiť 5 krokov:
  1. Vyplňte formulár pre vrátenie tovaru do 14 dní
  2. Vráťte pôvodný tovar cez výdajné miesto Zásielkovne / Packety (Odošlite zabalený tovar cez Zásielkovňu / Packetu , kde stačí oznámiť kód pre vrátenie zásielky: 94905149. Personál výdajného miesta Zásielkovne / Packety vytlačí štítok a o všetko sa postará za vás. Dopravu k nám hradíme my.).
  3. Balíček označte svojim menom a priezviskom (prípadne vložte vyplnený formulár do balíčka) alebo svoje údaje oznámte obsluhe v Packete pri odovzdávaní balíčka.
  4. Nezabudnite si vziať lístoček o odovzdaní zásielky.
  5. Súčasne vytvorte v e-shope novú objednávku s novým tovarom, o ktorý máte záujem.
 • Po obdržaní tovaru Vám do 2 dní pošleme informáciu o obdržaní tovaru a peniaze vám pošleme späť na účet.


Ako postupovať pri výmene tovaru?

1. Balíček označte svojim menom a priezviskom (prípadne vložte vyplnený formulár do balíčka) alebo svoje údaje oznámte obsluhe v Packete pri odovzdávaní balíčka.
2. Vráťte pôvodný tovar cez výdajné miesto Zásielkovne / Packety (Odošlite zabalený tovar cez Zásielkovňu / Packetu , kde stačí oznámiť kód pre vrátenie zásielky: 94905149.
3. Personál výdajného miesta Packety vytlačí štítok a o všetko sa postará za vás (dopravu k nám máte zdarma).
4. Nezabudnite si vziať lístoček o odovzdaní zásielky na výdajnom mieste.
5. Budeme veľmi radi, keď nám po odovzdaní balíčka dopravcovi napíšete správu s potvrdením o odoslaní balíčka.
6. Po obdržaní tovaru Vám do 2-3 pracovných dní pošleme informáciu o obdržaní tovaru a po kontrole vám pošleme peniaze späť na účet
7. Peniaze môžete očakávať na svojom bankovom účte do 3-4 pracovných dní.
8. Ak si prajete objednať napríklad inú veľkosť alebo sa rozhodnete pre iný tovar, vaše prianie vybavíme formou novej objednávky.
9. Upozorňujeme, že cena tovaru sa môže líšiť. Konečná cena, za ktorú bude váš nákup vykonaný, sa riadi aktuálnymi cenami platnými v čase vytvorenia novej objednávky.

 

 

3. Práva za zodpovednosti za vady

  1. Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady
   1. Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
   2. Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom Tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
   3. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany.
   4. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany.
   5. Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak Vaše práva zaniknú.
  2. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru podľa čl. 7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:
   1. má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať;
   2. je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;
   3. zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky;
   4. je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
   5. spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;
   6. nie je zaťažené právami tretích strán.
  3. Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
   1. Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle +421 950 887 079 alebo e-mailom na info@zapakuj.sk. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.
   2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
   3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.
   4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.
  4. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)
   1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 2, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch, prípadne osobne na Našej prevádzkarni. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok.
   2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8., si uplatňujete.
   3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
   4. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 7.4.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.
   5. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.4.4. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.
  5. Vybavenie reklamácie
   1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.
   2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.
   3. O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.
   4. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.
   5. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
   6. Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
   7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
   8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.
   9. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
  6. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
  7. Ak si uplatníte reklamáciu Tovaru:
   1. počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
   2. po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu sme zamietli, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak zašlete Tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame My bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak preukážete odborným posúdením Našu zodpovednosť za vadu Tovaru, môžete si reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  8. V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.
  9. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
  10. Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich  právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie Tovaru.

 

4. Odstúpenie od zmluvy

 1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
 2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok.
 3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:
  1. predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôžeme ovplyvniť a ku ktorému môže  dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
  2. predaj alkoholických nápojov, ktorých Cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich Cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť;
  3. predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
  4. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným;
  5. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  6. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;
  7. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
  8. poskytovanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.
 4. Lehota na odstúpenie podľa čl. 2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
 5. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
 6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.
 7. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.
 8. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 9. Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.
 10. Predĺžená lehota na vrátenie tovaru až do konca januára sa riadi podmienkami akcie zverejnenými na stránke www.zapakuj.sk/doprava-a-dodanie/. Akcia prebieha iba v predvianočnom období a riadi sa dátumom zverejneným na rovnakej stránke. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v predĺženej lehote (viac ako 14 dní) platia rovnaké pravidlá a postupy ako v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v zákonom stanovenej lehote (do 14 dní od prevzatia tovaru), ale v tomto prípade navyše bezpodmienečne požadujeme, aby bol vrátený tovar: v pôvodnom stave, nerozbalený, nepoškodený, bez najmenších známok opotrebenia, dodaný kompletne v originálnom obale vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie, starostlivo zabalený a chránený pred poškodením. V prípade nedodržania týchto podmienok si vyhradzujeme právo vrátený tovar odmietnuť a vaše odstúpenie od kúpnej zmluvy neakceptovať. Tento postup súčasne neslúži ako spôsob riešenia reklamácie (vady) tovaru.  

 

FORMULÁRE k stiahnutiu:

PDF_file_icon.svg Formulár pre odstúpenie od zmluvy do 14 dní (PDF)

word icon Formulár pre odstúpenie od zmluvy do 14 dní (WORD)

PDF_file_icon.svg Formulár pre uplatnenie reklamácie (PDF)

word icon Formulár pre uplatnenie reklamácie (WORD)

Zapakuj.sk nájdete na GLAMI.sk