Reklamácia a vrátenie tovaru

 
1. Postup pre reklamáciu a vrátenie tovaru

  1. Kontaktujte nás emailom na info@zapakuj.sk a popíšte situáciu ohľadom reklamácie alebo vrátenia tovaru (v ideálnom prípade priložte aj fotky).
  2. Navrhneme vám čo najjednoduchšie a pre vás najvýhodnejšie riešenie situácie.
  3. Keď sa dohodneme na riešení situácie, vyplňte formulár na reklamáciu tovaru alebo formulár pre vrátenie tovaru do 14 dní.
  4. Odošlite zabalený tovar cez Zásielkovňu / Packetu, kde stačí oznámiť kód na vrátenie zásielky: 94905149.
  5. Služba je pre všetkých zákazníkov zdarma.
  6. Balíček označte svojim menom a priezviskom (prípadne vložte vyplnený formulár do balíčku) alebo svoje údaje oznámte obsluhe v Zásielkovni / Packeta pri odovzdávaní balíčku.
  7. Personál Výdajného miesta Zásielkovne / Packeta vytlačí štítok a o všetko sa postará za vás.
  8. Po obdržaní tovaru Vám do 2 dní pošleme informáciu o vybavení reklamácie alebo vrátení tovaru a peniaze vám pošleme späť na účet.
  9. Upozornenie: v znení našich VOP požadujeme vrátenie tovaru iba spôsobom cez vyššie zmienený postup (dopravca Packeta - výdajné miesto). Samozrejme, využiť môžete aj akúkoľvek inú dopravu podľa vlastného výberu. Bohužiaľ však u Vami zvolenej dopravy nedokážeme pokryť náklady spojené s dopravou na náš sklad.

 

2. Postup pre výmenu tovaru

 • Kontaktujte nás emailom na info@zapakuj.sk a popíšte situáciu ohľadom výmeny tovaru.
 • Na výmenu tovaru je nutné podstúpiť 3 kroky:
  1. Vyplniť formulár pre vrátenie tovaru do 14 dní
  2. Vrátiť pôvodný tovar cez výdajné miesto Zásielkovne / Packety (Odošlite zabalený tovar cez Zásielkovňu / Packetu , kde stačí oznámiť kód pre vrátenie zásielky: 94905149. Personál výdajného miesta Zásielkovne / Packety vytlačí štítok a o všetko sa postará za vás. Dopravu k nám hradíme my.).
  3. Súčasne realizovať novú objednávku s tovarom, o ktorý máte záujem.
 • Po obdržaní tovaru Vám do 2 dní pošleme informáciu o obdržaní tovaru a peniaze vám pošleme späť na účet.

 

3. Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy

 

1.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či u zmlúv o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že na splnenie došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej u zmlúv na dodávku služieb alebo tovarov (vrátane alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, u tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť; u dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal; u dodávky novín, časopisov alebo iných periodík; u zmlúv o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

1.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je dostupný tu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

1.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

1.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

1.5. Nárok na úhradu škody vzniknutý na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

1.6. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

1.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

1.8. V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch:

 

Milan Lajčin

V Zápolí 1255/33
Praha 4, 141 00
e-mail: info@zapakuj.sk

 

FORMULÁRE k stiahnutiu:

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Formulár pre uplatnenie reklamácie

Zapakuj.sk nájdete na GLAMI.sk